JS (Tianjin) Chemical & Metallurgical Co., Ltd.
Address: No.237,HongQi Nan Road,NanKai Distr.,Tianjin,China Post Code:300191
Tel No.:
0086-22-23989438
E-mail:chemweb@126.com 
fobxingang@xinhuanet.com   bacy@public.tpt.tj.cn   web@js-chemical.com
Website:http://www.js-chemical.com

中国思科培训网lcd module
津ICP备05001819号